சுவர் கடிகாரம் Daro Nomon

€ 720.00
Tax excluded

काला फाइबरग्लास और अखरोट की लकड़ी का तीर। आकार: Ø 70 सेमी।

நிறுவல்
அளவு
DADN
10 முதல் 15 நாட்கள்

விவரம் சுவர் கடிகாரம் Daro Nomon

तकनीकी विशेषताएं:

बॉक्स · पॉलिश किया गया पीतल।

घंटे की सूई · अखरोट की लकड़ी।

मिनट की सूई · अखरोट की लकड़ी के तीर के साथ काला फाइबरग्लास।

आकार · ø 70 सेमी

Data sheet

Ø व्यास
70 cm.
संग्रह
सोना n
ऊंचाई
108 cm.
डिब्बा
पॉलिश किया गया पीतल
घड़ी का हाथ
अखरोट की लकड़ी काले या सफेद लाख।
अंगूठी
पॉलिश किया गया पीतल