சுவர் கடிகாரம் Puntos suspensivos 4 i Nomon

€ 247.00
Tax excluded

4 समय संकेतों वाली क्रियाशील और सुंदर घड़ी, रसोई, बाथरूम और अध्ययन कक्ष के लिए सर्वोत्तम।

நிறுவல்
கடிகார கைகள்
அளவு
PSI004
1 Item
3 முதல் 5 நாட்கள்

விவரம் சுவர் கடிகாரம் Puntos suspensivos 4 i Nomon

फिनिश पॉलिश किये गए पीतल और अखरोट के 12 समय संकेत, अखरोट की सुइयां। तकनीकी विशेषताएं:

Data sheet

संग्रह
स्टील
Ø व्यास
50 cm.
डिब्बा
क्रोम स्टील
घड़ी का हाथ
पॉलिश स्टील या काले, सफेद और लाल रंग में चित्रित।